Tag: Cai Tjibadak

Intermezo

Gotong Royong Bersihkan Waterleiding Tjibadak untuk Mengenang...

Guna mengenang sejarah dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke 75 tahun di tengah masa pandemi...